Upoređivanje cena hotela

Politika o zaštiti privatnosti

Pravno obavezujuća je samo verzija politike o zaštiti privatnosti na engleskom jeziku. Prevodi služe isključivo da olakšaju korisnicima. U slučaju nepodudaranja između prevoda i originala na engleskom, prvenstvo ima original na engleskom.


Naša posvećenost zaštiti privatnosti

Vaša privatnost je važna i posvećeni smo zaštiti ličnih informacija koje prikupimo od vas.

Ovaj pravilnik objašnjava kako koristimo i štitimo lične podatke koje prikupljamo i prosleđujemo. Njegov cilj su transparentnost i pomoć vama kako biste imali puno poverenje u integritet svog iskustva u pretraživanju.


Kakvu vrstu informacija prikupljamo

Lični podaci koje nam dajete

Prikupljamo i koristimo informacije koje nam vi dajete. Kada kliknete da uradite rezervaciju, od vas se (kao minimum) traže vaše ime i adresa e-pošte. U zavisnosti od rezervacije, možemo da vam tražimo i kućnu adresu, broj telefona, informacije za plaćanje, datum rođenja, imena gostiju koji putuju sa vama i eventualne preference (kao što su obroci i ograničenja u kretanju).

Postoje i druge situacije u kojima ćete nam davati informacije. Na primer:-

 • Komunikacija sa timom naše korisničke službe.
 • Otvaranje naloga člana, koji vam omogućuje da pristupite ekskluzivnim cenama za članove, sačuvate lična podešavanja, pretrage, liste želja i upravljate svojim prijavama za e-poštu.
 • Pošto učestvujemo u posredničkim programima ili drugim marketinškim kampanjama, verovatno ćemo vam tražiti da nam date lične podatke.

Informacije o drugima

Ako preko ovog sajta napravite rezervaciju za nekog drugog, možete poslati lične podatke te osobe. Međutim, vaša je obaveza da obavestite osobu ili ljude čije ste lične podatke dali o tome da ste to uradili i da se uverite da oni razumeju i prihvataju način na koji koristimo njihove podatke (kao što je opisano u ovoj izjavi o zaštiti podataka)

Automatsko prikupljanje drugih informacija

Automatski prikupljamo neke informacije sa vašeg računara ili uređaja kada posetite naše veb-sajtove ili aplikacije. Ovo se dešava čak i ako ne uradite rezervaciju. U ove informacije spadaju vaša IP adresa, datum i vreme pristupa našim uslugama, hardver, softver ili internet pregledač koji koristite i informacije o operativnom sistemu vašeg računara, kao i podešavanja lokalnih podataka/jezika.

Za korisnike mobilnih uređaja takođe prikupljamo podatke koji identifikuju vaš mobilni uređaj, podešavanja specifična za uređaj i karakteristike, performanse aplikacije i druge sistemske aktivnosti.

Informacije iz drugih izvora

Informacije o vama možemo da dobijemo i iz drugih izvora. Tu spadaju poslovni partneri, kao što su partnerske kompanije i druge nezavisne kompanije, a sve što od njih dobijemo može da se kombinuje sa informacijama koje smo dobili od vas. Kada koristite neke od njih, dajete podatke o rezervaciji našem poslovnom partneru, koji ih onda prosleđuje nama.

Hoteli i njihove imenovane treće strane takođe mogu sa nama da razmenjuju informacije o vama. Ovo može da se dogodi ako imate pitanja za službu za pružanje podrške o svojoj predstojećoj rezervaciji ili ako dođe do sporova u vezi sa vašom rezervacijom.

Informacije za plaćanje

Ako putovanje rezervišete direktno preko hotela, koji koristi mašinu za rezervacije Revato, prikupićemo vaše informacije za plaćanje, uključujući broj vaše kreditne kartice, ime vlasnika kartice, datum prestanka važenja, kod za autentikaciju i adresu za fakturisanje. Bezbedno ćemo čuvati (u sertifikovanom PCI-DSS okruženju) i preneti ove informacije dobavljaču na koga se rezervacija odnosi da bismo završili transakciju. Imajte u vidu da vašu uplatu obrađuje dobavljač, a ne mi. Prihvatate da pročitate i budete obavezani pravilnicima i procedurama dobaljača pre nego što uradite rezervaciju preko ovog sajta.

Informacije o lokaciji i druge informacije sa uređaja

Informacije o vašoj lokaciji možemo da prikupljamo ako ste vašem Uređaju u podešavanjima privatnosti na Uređaju omogućili da aplikaciji šalje takve informacije. Kada koristite aplikaciju na Uređaju, prikupljaćemo i koristiti informacije o vama, uključujući informacije o lokaciji, na generalno slične načine i u slične svrhe kao i kada koristite ovaj sajt.

Možete da promenite podešavanja za zaštitu privatnosti na svom uređaju i isključite opciju deljenja informacija o lokaciji. Imajte u vidu da isključivanje deljenja lokacije može da utiče na određene funkcije aplikacije.


Kako koristimo vaše informacije

Opšta namena i pravna osnova

Prikupljene informacije o vama koristimo za sledeće opšte namene:

 • Za registraciju i za upravljanje vašim nalogom;
 • Za komuniciranje sa vama uopšte, uključujući i pružanje informacija o nama;
 • Za omogućavanje vaših rezervacija smeštaja u hotelu;
 • Za odgovaranje na vaša pitanja i komentare;
 • Za merenje interesovanja za naše proizvode, usluge i ovaj Veb-sajt i njihovo unapređivanje;
 • Za angažovanje u direktnom marketingu ili da bismo vas obaveštavali o specijalnim ponudama i proizvodima ili uslugama koje nudimo mi ili naši partneri, a koji vas mogu zanimati u skladu sa vašim željama;
 • Za optimizovanje vašeg iskustva sa našim sadržajima, uključujući personalizovanje reklama koje vam se prikazuju na drugim veb-sajtovima;
 • Za dobijanje informacija od vas, uključujući preko anketa;
 • Za razrešavanje sporova ili rešavanje problema;
 • Za zaštitu potencijalno zabranjenih ili nezakonitih aktivnosti;
 • Za primenu naših Uslova korišćenja; i
 • Kao što vam je inače objašenjeno na mestu prikupljanja

Za korišćenje vaših ličnih podataka na način koji je opisan gore, oslanjamo se na sledeće zakonske odredbe

 • Sprovođenje ugovora: korišćenje vaših podataka može biti neophodno za sprovođenje ugovora koji ste inicirali kod nas. Na primer, ako koristite naše usluge za onlajn rezervisanje, vaše podatke ćemo upotrebiti da ispunimo našu obavezu da završimo i vodimo tu rezervaciju.
 • Legitimni interesi: vaše informacije možemo da koristimo za naše legitimne interese, kao što su pružanje najpogodnijeg sadržaja sa veb-sajta, e-poruka i biltena, da poboljšamo i promovišemo naše proizvode i usluge i sadržaje na našem veb-sajtu, kao i za potrebe administracije i otkrivanja prevara i iz pravnih razloga, uključujući sporove između naših komercijalnih partnera.

Prosleđivanje vaših podataka trećoj strani

Vaše podatke možemo da prosledimo sledećim subjektima:

 • Dobavljači, uključujući ali ne i isključivo, hotele ili druge agente na koje se odnosi vaša rezervacija. Na celom ovom sajtu i njegovim partnerskim sajtovima svi proizvodi i usluge koje pružaju spoljni dobavljači opisani su kao takvi. Informacije koje razmenjujemo sa dobavljačima da bismo omogućili rezervaciju tretiraće se u skladu sa politikom o zaštiti privatnosti određenih dobavljača, osim kada se radi o informacijama za plaćanje. Informcije za plaćanje prosleđujemo samo kada je to neophodno za rezervaciju za putovanje koja je omogućena preko ovog sajta ili urađena na njemu i dobavljači mogu da koriste informacije za plaćanje samo u tu svrhu.
 • Morate da pročitate politiku o zaštiti privatnosti, uslove korišćenja i ostale pravilnike svih dobavljača čije proizvode i usluge ćete možda kupiti preko našeg sajta. Imajte u vidu da ovi dobavljači mogu da vas kontaktiraju po potrebi da bi prikupili dodatne informacije o vama ili planu vašeg putovanja, da bi omogućili vašu rezervaciju za putovanje ili u druge svrhe u skladu sa praksama opisanim u njihovim politikama o zaštiti privatnosti i uslovima korišćenja.
 • Spoljni dobavljači su kompanije koje pružaju usluge ili funkcije u naše ime, uključujući poslovnu analitiku, obradu plaćanja, korisnički servis, marketing, odnose sa javnošću, distribuciju anketa i sprečavanje prevara. Spoljne dobavljače možemo da ovlastimo i da u naše ime prikupljaju podatke, kao što su, na primer, informacije neophodne za upravljanje funkcijama našeg veb-sajta ili omogućavanje plasiranja onlajn reklamiranja prilagođenog vašim interesovanjima. Spoljni dobavljači imaju pristup informacijama i mogu da ih prikupljaju samo u meri koja je neophodna za njihovo obavljanje zadataka.
 • Poslovni partneri u saradnji sa kojima možemo da nudimo proizvode ili usluge. Znaćete da je u plasiranje traženog proizvoda ili usluge uključena treća strana zato što će njeno ime biti navedeno ili zajedno sa našim ili odvojeno. Ako odlučite da pristupite ovim opcionim uslugama, možemo razmenjivati sa tim partnerima informacije o vama, uključujući vaše lične podatke. Imajte u vidu da mi nemamo kontrolu nad pravilnicima o zaštiti privatnosti tih spoljnih kompanija i da od njih možete da dobijate direktan marketing.
 • Partnerski veb-sajtovi: Ako ste preumsereni na ovaj Veb-sajt sa drugog veb-sajta, možda ćemo tom veb-sajtu koji vas je uputio proslediti vaše podatke o registraciji, kao što su vaše ime, adresa e-pošte. Nismo stavili ograničenja na to kako veb-sajtovi koji su vas uputili koriste lične podatke i pozivamo vas da pročitate politiku o zaštiti privatnosti veb-sajta koji vas je preusmerio na ovaj sajt.
 • Vaša lokalna kancelarija: Da biste mogli da koristite naše usluge, vaši podaci se mogu proslediti podružnicama i sa njima povezanim subjektima u korporativnoj grupi koja nama pruža usluge, uključujući usluge u oblasti korisničke podrške

Vaše podatke možemo da prosleđujemo i ako verujemo, po sopstvenom nahođenju, da je takvo otkrivanje neophodno:

 • za usaglašavanje legitimnih i primenjivih sudskih poziva, sudskih naloga ili drugih pravni postupaka; za uspostavljanje ili korišćenje naših zakonskih prava; za odbranu od tužbi; ili na druge načine propisane zakonom. U takvim slučajevima zadržavamo pravo da podnesemo pravni prigovor ili se odreknemo prava na prigovor ili prava koje imamo na raspolaganju;
 • za istraživanje, sprečavanje ili preduzimanje mera u slučaju nezakonitih ili potencijalno nezakonitih aktivnosti; za zaštitu i odbranu prava, imovine ili bezbednosti ove kompanije i naše podružnice, naših klijenata ili drugih; i u vezi sa našim Uslovima korišćenja i drugih sporazuma; ili
 • u vezi sa korporativnom transakcijom, kao što su prodaja aktive, spajanje, konsolidovanje i prodaja imovine ili u malo verovatnom slučaju bankrotstvo.

Osim navedenog, bićete obavešteni o tome kada se vaši lični podaci prosleđuju drugim učesnicima i imaćete priliku da izaberete da se ti podaci ne prosleđuju.


Zaštita vaših podataka

Koliko dugo čuvamo informacije o vama

Možemo da sačuvamo u našim arhivama određene informacije u vezi sa vašim nalogom, uključujući informacije za potrebe analize, kao i za celovitost evidencije. Dužina čuvanja vaših informacija zavisi od svrhe prikupljanja i korišćenja tih informacija.

Nećemo čuvati vaše lične podatke duže nego što je neophodno za potrebe našeg poslovanja ili ispunjavanje pravnih zahteva. Neke podatke možemo sačuvati određeno vreme nakon zaključivanja ugovora sa nama ili nakon što ste zahtevali brisanje podataka ako je to potrebno za ispunjavanje naših zakonskih obaveza ili korišćenje, odbranu ili uspostavljanje zakonskih prava.

Kako možete da kontrolišete informacije koje ste nam dali

Vaša prava i izbori u vezi sa prikupljanjem i korišćenjem vaših podataka:

 • Možete da odlučite da nam ne date svoje lične podatke, mada oni mogu biti neophodni za korišćenje određenih funkcija koje ovaj sajt nudi.
 • Imate pravo da nas pitate koje lične informacije imamo o vama tako što ćete kliknuti ovde.
 • Pozivamo vas da ažurirate svoje lične podatke kako bi bili relvantni za namene za koje ih koristimo i potpuni. Možete da pregledate, dodate ili ažurirate podatke koje ste nam dali preko svoje profilne strane na našem veb-sajtu. Ova opcija je dostupna samo ako ste kreirali nalog.
 • Možete i da dodate ili ažurirate informacije i zatvorite svoj nalog na način koji je opisan iznad. Ako odlučite da zatvorite svoj nalog, deaktiviraćemo vaš nalog i ukloniti informacije o vašem profilu.
 • Svoje podatke možete da obrišete tako što ćete kliknuti ovde.
 • Poslaćemo vam e-poruku da potvrdimo vaš zahtev. Imajte u vidu da nakon brisanja vaših podataka nećete moći da se prijavite ili pristupate svojim ličnim podacima. Međutim, u svakom trenutku možete da otvorite novi nalog.
 • Kada se registrujete kao član ovog sajta, dobijate priliku da nam dostavite svoje želje u vezi sa marketingom, kao i šansu da izaberete da li želite da dobijate od nas marketinške poruke e-poštom. Kao registrovani član možete da promenite svoj izbor u bilo kom trenutku preko opcije za podešavanje e-pošte na profilnoj strani.
 • Bilo da ste registrovan član ili ne, možda ćete dobiti i priliku da se odjavite i prestanete da primate promotivne poruke u e-porukama takvog sadržaja koje šaljemo.

Imajte u vidu da možemo da vam šaljemo i druge vrste poruka, uključujući servisne najave i administrativne poruke u vezi sa vašim nalogom.

Kako štitimo vaše podatke

Primenjujemo prihvatljive procedure za sprečavanje neovlašćenog pristupa ličnim podacima i njihovog pogrešnog korišćenja.

Koristimo odgovarajuću tehnologiju i procedure provere da bismo zaštitili i sačuvali lične podatke koje nam dajete. Iako nijedan veb-sajt ne može da garantuje bezbednost, uveli smo i sprovodimo odgovarajuće fizičke, administrativne, tehničke i organizacione mere da bismo zaštitili lične podatke koje nam dajete od neovlašćenog i nezakonitog pristupa, ometanja, modifikacija, upotrebe ili otkrivanja i od slučajnog gubitka, oštećivanja, izmena ili uništenja.

Pristup ličnim podacima dozvoljen je samo ovlašćenom osoblju dok obavlja svoj posao i samo za obavljanje dozvoljenih poslovnih funkcija. Osim toga, kada prenosimo vaše lične podatke između vašeg i naših sistema i između našeg sistema i sistema kompanija sa kojima delimo osetljive informacije, koristimo šifrovanje i zaštitne barijere i sisteme za otkrivanje upada kako bismo sprečili da neovlašćena lica pristupaju vašim informacijama.

Podaci o deci

Niko mlađi od 18 godina ne sme da koristi ove Usluge. Ne prikupljamo sa namerom lične podatke dece mlađe od 18 godina i obrisaćemo sve podatke za koje saznamo da smo ih prikupili ili dobili, a koje nisu poslali i za koje nisu dali izričit pristanak roditelj ili zakonski staratelj deteta.


Spoljna veza

Ovaj Veb-sajt može da sadrži veze ka veb-sajtovima drugih kompanija. Ako pristupite drugim veb-sajtovima preko veza navedenih na našem Veb-sajtu, operateri tih veb-sajtova mogu da prikupe informacije o vama koje će koristiti u skladu sa svojom politikom o zaštiti privatnosti, a koja se može razlikovati od ove Politike o zaštiti privatnosti. Savetujemo vam da pregledate izjave o zaštiti privatnosti objavljene na tim drugim veb-sajtovima da biste razumeli njihove procedure za prikupljanje, korišćenje i otkrivanje ličnih podataka.


Međunarodni prenosi

Imamo obavezu da vas obavestimo o prenosu informacija na međunarodnom nivou. Uvek se trudimo da uradimo sve neophodne provere naših profesionalnih podugovarača, da primenimo odgovarajuće kontrole informacija i revizija i da štitimo vaše lične podatke. Na kraju krajeva, vi imate poverenja u naš ugled.

Vaše informacije će se čuvati i obrađivati na našim serverima koji se mogu nalaziti izvan zemlje/regiona u kome boravite i izvan multinacionalne unije (izuzev Evropske ekonomske oblasti). Osim toga, neke spoljne kompanije, agenti i ugovorne strane koje angažujemo za obavljanje usluga u naše ime možda moraju da dobijaju i/ili prenose vaše lične podatke na međunarodnom nivou da bi mogli da pružaju svoje usluge.

Neke teritorije možda nemaju zakone o zaštiti privatnosti koji su detaljni kao pravila u ovoj politici o zaštiti privatnosti ili pravila koje propisuje vaša matična država. Organizacije sa kojima delimo lične podatke mogu da se nalaze u zemljama bez istog nivoa zaštite koji biste imali po svom lokalnom zakonu i možda nećete moći da tražite zaštitu prava u alternativnim jurisdikcijama.

Potvrđujemo da se svi podaci o plaćanju UVEK čuvaju u okruženju usklađenom sa PCI-DSS tehnologijom koja se eksterno kontroliše i da se NE prosleđuju nikom drugom osim operateru koji obezbeđuje smeštaj sa kojim imate ugovor.

Korišćenjem naših usluga i davanjem svojih ličnih podataka pristajete da se vaši lični podaci, ako su dati, prenesu izvan vašeg nacionalnog ili multinacionalnog boravišta, u skladu sa ovom politikom o zaštiti privatnosti.


Promene Politike o zaštiti privatnosti

Kasnije možemo da promenimo ili izmenimo ovu Politiku o zaštiti privatnosti. Zabeležićemo datum kada su poslednji put unete izmene u ovoj Politici o zaštiti privatnosti u dnu ove strane, a sve izmene će stupiti na snagu trećeg radnog dana od datuma objave ovog pravilnika. Savetujemo vam da proverite ovu Politiku o zaštiti privatnosti da biste videli najaktuelniju verziju.


Kako da nas kontaktirate

Za pregled podataka ili brisanje zahteva – kliknite ovde.

Ako je vaš slučaj složen, naš službenik za zaštitu privatnosti će odgovoriti na sve nedoumice koje možda imate u vezi sa obradom, korišćenjem, otkrivanjem ili upravljanjem vašim ličnim podacima.

Možete da kontaktirate našeg službenika za zaštitu privatnosti elektronskim putem ili poštom na sledeće adrese.

Electronically - click here

Poštom:

(Za rezidente izvan Evropske ekonomske oblasti)

Data Protection Officer
c\o HotelsCombined Pty Ltd
Level 12, 64 York Street
Sydney NSW Australia 2000

(Za rezidente Evropske ekonomske oblasti; naš zastupnik za EU)

Momondo A/S
Løvstræde
1DK-1152 Copenhagen K | Denmark

Učinićemo napor u prihvatljivim granicama da istražimo vaše nedoumice, otklonimo eventualne probleme nastale zbog našeg neuspeha da ispunimo svoje obaveze u vezi sa zaštitom privatnosti i obavestimo vas o ishodu što je pre moguće.


Pravne informacije

U ovom pravilniku 'mi', 'nas' i 'naš' odnose se na bilo koji veb-sajt ili aplikaciju (uključujući i onu za mobilne telefone) koji su u vlasništvu ili kojima upravlja HotelsCombined Pty Ltd (ABN 61 122 130 554), kompanija osnovana u Australiji koja nastupa kao agent ili vodeća kompanija ili sa ovlašćenjem druge strane, u zavisnosti od okolnosti.

Ovaj pravilnik je poslednji put ažuriran 25. oktobra 2019.

Pretraga hotela

Soba 1:

2 odrasle osobe promena konfiguracije

Mi pronalazimo više hotela

Uporedite sve vodeće sajtove za putovanja u jednoj jednostavnoj pretrazi i pronađite baš ono što tražite. Prelako je.

Garantujemo najbolju cenu

Nema naknade za rezervaciju, nema dodatnih troškova. To je naše obećanje vama.

Putnici nas obožavaju

Prošle godine preko 400 miliona putnika nam je ukazalo poverenje da ćemo im pronaći najbolje ponude za hotele.

© 2019